Nová nabídka fotonálepek

Vážení návštěvníci,
v našem turistickém informačním centru jsme rozšířili nabídku turistických vizitek, tzv. Fotonálepek. Pečlivě jsme vybírali osobnosti, které mají vztah k Mělníku, popřípadě jeho blízkému okolí.
Můžete oprášit své znalosti ze školních lavic a přijít na to, proč jsme vybrali právě tyto osobnosti.

Turistický deník sbírku Fotonálepek neustále doplňuje, takže v případě, že by vás napadla další významná osobnost, neváhejte nás, nebo přímo Turistický deník, kontaktovat.

Přívoz ukončil provoz k 1. říjnu

Přívoz nahrazující nepřístupný rekonstruovaný most Josefa Straky ukončil provoz k 1. 10. 2018. Náhradní trasa pro veškerou dopravu včetně cyklistů (páteřní cyklostezky č. 7 a č. 2) a pěších vede přes nový most po silnici č. 16. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména rodinám s dětmi, dopravní zátěž je zde značná, jedná se o hlavní přístupovou trasu na Mělník jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu.
Pro větší bezpečnost doporučujeme směrem od centra jet ulicí Legionářů až na křižovatu s ulicí Bezručovou a pokračovat pěšky po chodníku po levé straně mostu za svodidly vedle silnice. Za mostem lze sejít cestou navazující na silnici (na mapce bod 3) a dále pokračovat po silnici k napojení na cyklostezku (na mapce k bodu START). Vyhnete se kruhovým objezdům před mostem i za mostem.