Cesta Česka – Poutní cesta Blaník – Říp

Turistické informační centrum Mělník rozšířilo svoji prodejní nabídku o turistickou vizitku, turistickou známku a mapu k novému zajímavému  projektu Poutní cesta Blaník–Říp.

Mělník je cílem 6.etapy poutí, která je příležitostí propojit  turistiku se sebepoznáním. Projekt je dílem spolku Cesta Česka. Více o projektu prozradí předseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař:  

Spolek Cesta Česka otevřel ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) novou poutní cestu. Poutní cesta Blaník–Říp propojuje dva bájné vrcholy v České republice a měří necelých 190 kilometrů. Putování začíná v Louňovicích pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečný úsek trasy vede na Říp z obce Ctiněves, tedy v místě kde se každý rok v květnu koná též Pouť Českého Anděla.

Poznej českou zemi a sám sebe

Lze říci, že putování je nadstavbou pěší turistiky, jež má u nás dlouhou a silnou tradici. Během putování poznává člověk nová místa a potkává zajímavé lidi, především však může v klidu a nerušeně rozjímat. Poutní cesta Blaník–Říp nabízí jednak poznávání přírody a historických míst středních Čech, ale také poznávání sebe sama. Každá ze sedmi etap nese samostatné téma k zamyšlení s otázkami, které si lidé kladou v každé době nezávisle na jejich vyznání či kultuře. Poutník si také uvědomuje propojení krajiny a lidských děl, vnímá kontrast mezi přírodou a městem.

Poutní cesta propojuje dvě významné české hory Blaník a Říp. Zatímco Blaník nese symboliku ochrany před nespravedlností či bezprávím, Říp je symbolem počátku či zrodu českého národa. Jde tedy o cestu od chaosu a nespokojenosti, kterou v sobě poutník pociťuje k nalezení sebe sama, tedy tím kým je. Pomáhá mu v sebepoznání, utřídění si myšlenek a svých hodnot.

 Jak na to? 

Na začátku cesty doporučujeme zakoupit mapu celé trasy a Poutníkův deník pro zapisování poznatků a prožitků z putování. Mezi hlavní místa patří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Podél trasy na KČT rozcestnících je 52 tabulek s QR kódy odkazujícími na webové stránky projektu www.cestaceska.cz. Návštěvník zde nalezne potřebné informace pro své putování včetně informací o lokalitě i tématu k zamyšlení. Postupně je zde též aktualizován a doplňován seznam míst, ve kterých lze získat další informace o okolí, možnostech ubytování, občerstvení včetně čerpání vody a zakoupení suvenýrů. Například v Mělníku lze suvenýry zakoupit v turistickém informačním centru v ulici Legionářů. Zde je zároveň možné obdržet razítko ukončené 6. etapy do Poutníkova deníku.

Text: Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka

Léto s Déčkem

Naši kamarádi z Déčka se rozhodli vyjet na prázdninovou plavbu na parníku Titán. Pokud tě zajímá jejich dobrodružství, můžeš od 15. 6. sledovat jejich příběhy na stránkách Déčka. Protože už 1. 7. jim budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit :-).
Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru.

Více informací již brzy na www.letosdeckem.cz