Kategorie: Přednáška Architektura a totalita

Architektura a totalita


14. 6. 2023

Začátek: 14. 6. 2023 | 18.00
Konec: 14. 6. 2023 | 19.30
hudební sál MKD
Vstupné: 100 Kč

ARCHITEKTURA A TOTALITA

Přednáškový cyklus je věnován méně známým polohám architektury 20. století, stavbám, které obvykle nebývají v učebnicích. Soustředí se na stavební produkci tří totalitních států: Mussoliniho Itálie, Hitlerovy Třetí říše a Stalinova Sovětského svazu. Otevře při tom i obecnější otázky, včetně některých aktuálních: V čem demokracie staví jinak než totalita? Může na nás architektura páchat násilí? Osvědčuje se architektura jako nástroj propagandy? Vylučuje totalita modernitu a modernita totalitu? Proč totalita sahá po klasicismu a historismu? Může být totalitní architektura krásná? V čem bychom neměli ztrácet ostražitost a čeho se nebát? Zabýváme-li se podobnými otázkami, odhalujeme mnohé z toho, jak architektura funguje v životě společnosti, jak s námi stát komunikuje prostřednictvím architektury, jaké významy ze staveb čteme a jaké do staveb sami projektujeme, nakolik a jak je architektura sdílenou kolektivní pamětí. Všechny přednášky staví na bohatém obrazovém materiálu.

Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč

ČÁST III.: ARCHITEKTURA STALINOVA SOVĚTSKÉHO SVAZU

Architektura a propaganda
Příklad moskevského metra a stálé Výstavy úspěchů národního hospodářství. Architektura socialistického realismu jako koloniální architektura: neruské svazové republiky a satelity. Československý import socialistického realismu. Závěr cyklu: Jak staví totalita dnes?

U Sadů 323
Mělník, Středočeský kraj 27601
Česká republika
315622612

Zobrazit celý kalendář