Svatá Ludmila

Sv. Ludmila na pomníku sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka na Václavském náměstí v Praze. Je zobrazena s typickými atributy – závojem, symbolizujícím její mučednickou smrt, knížecí korunou na hlavě a také s knihou jako učitelka, která vzdělávala v moudrosti a Písmu svatém nejen svého vnuka Václava, ale i samotný český národ. Foto: Vanda Zandlová, Mekuc
Sběratelská turistická fotonálepka sv. Ludmila edice Wander Book patří k stálé nabídce TIC Mělník.
Sběratelská turistická fotonálepka edice Wander Book patří k stálé nabídce TIC Mělník.

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, patronky země české, kněžny a vdovy po prvním historicky doloženém a prvním pokřtěném českém knížeti Bořivojovi. Podle Kristiánovy legendy pocházela Ludmila z kmene Pšovanů, byla dcerou knížete Slavibora ze Pšova, hradiště na ostrohu zvaném Mělník, tyčícím se nad lužními lesy obklopujícími soutok Labe a Vltavy. Po sňatku spolu s manželem přijala díky vazbám na Velkomoravskou říši knížete Svatopluka křest od sv. Metoděje a stala se horlivou křesťankou, ve víře vychovávala oba syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti knížete Vratislava opustila pro politické i náboženské neshody se snachou Drahomírou knížecí dvůr a usadila se na vdovském sídle Tetíně u Berouna, kde byla od vyslaných najatých vrahů uškrcena. O její smrti píše autor nejstarší české veršované kroniky, tak řečený Dalimil:

Svatá Liudmila knězem vłádieše,
dvorem v Tetíně sedieše.
Proto že svatá Liudmiła
mnohu liudem bieše miła,
jedny křěsťanské děti
tu řěč dachu jiej věděti,
co Drahomiř umłuviła,
co-li sta ta dvá jiej sliúbiła.
Znamenavši svatá knieni,
co jiej złá nevěsta miení,
je sě k smrti připrávěti,
prvé sirotkóm sliuby popłácěti.
Když v náboženstviu přěbýváše,
smrti dobrovolně ždáše,
Tuň i Komoň přijidesta
a přěd dvorem ssedesta.
Knieni, vědúc, že ju chc’ta zabiti,
káza jima přěd sě jíti,
na své nevěsty zdravie vztáza
a jejú potřebu jima dáti káza.
Toho dne je sě zpoviedati,
smrti nábožně čakati.
Té noci ta złá na niu komnatu vyrazista,
tu svatú knieniu závojem zadávista.
Tak ta pohany črtu sě dostasta,
a svatú Liudmiłu k Bohu posłasta.

Kněžna Ludmila – žena a politička na přelomu 9. a 10. století – stránka ve výstavbě

Světice a patronka země české

Projekt Svatá Ludmila 1100 let

Nejslavnější mělnická rodačka a její odkaz

Svatá Ludmila v umění – stránka ve výstavbě

Svatá Ludmila – odkazy a zajímavosti

 

 

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.