Mělníkem po stopách sv. Ludmily

Kněžna Ludmila, první česká světice a rovněž první doložená žena, kterou na našem území známe jménem, byla obyvateli mělnického regionu od počátku výjimečně ctěna. Vždyť i za vinice, jimiž byl a je Mělník proslulý, vděčí v mnohém za svůj vznik právě sv. Ludmile a její zbožnosti. Mnohé vinice byly zakládány k produkci mešního vína, jehož domácí produkce byla pro rozšiřující se křesťanskou liturgii klíčová.
Ludmilino jméno nese historická vinice pod zámkem, populární je i stejnojmenné víno ze zámeckého vinařství v charakteristické lahvi kalamářového tvaru.
I vinotéka U Ludmily v ulici Palackého nese kněžnino jméno.

Sv. Ludmile je zasvěcen kostel na historickém předměstí Mělníka, vybudován byl z odkazu bohaté mělnické měšťanky Lidmily Hronové. Jedná se o nejstarší dodnes stojící kostel zasvěcený této zemské patronce. Ulice, která vede podél něj, sice dnes nese jméno Pražská, původně se ale jmenovala sv. Ludmily. V parku, který nahradil bývalý hřbitov kolem kostela, stojí pozoruhodná dřevěná zvonice od Antonína Wiehla, autora poslední výraznější přestavby kostela z počátku 20. stol.
Tradovaná legenda praví, že kostel byl vybudován na místě, kde sv. Ludmila odpočívala, když již coby křesťanská kněžna nebyla dosud pohanským bohům sloužícími Pšovany vpuštěna do hradiště.
V kostele je možné obdivovat umělecká zpodobnění křtu i smrti sv. Ludmily.

Sakrální umění představuje sv. Ludmilu i v dalších mělnických svatostáncích. Socha sv. Ludmily shlíží na kolemjdoucí z věže sv. Petra a Pavla, v interiéru se nalézá oltářní obraz zpodobňující světici, jak vyučuje svého vnuka sv. Václava a dvě sochy sv. Ludmily s tradičními atributy.V chrámu je chován vzácný stříbrný relikviář sv. Ludmily v podobě žehnající ruky. Z kostelní věže zníval rovněž zvon sv. Ludmily, za 2. světové války byl ale zabaven a roztaven, stejný osud potkal v této době velké množství cenných zvonů, neboť jejich vysoce kvalitní zvonovinu využíval zbrojní průmysl.

Sv. Ludmile je věnována kaple na zámku Mělník. Na oltářním obraze je vypodobněn křest sv. Ludmily, oltářní menza zobrazuje mučednickou smrt.

Sv. Ludmila zobrazena i v kostele Čtrnácti svatých pomocníků, svatých, kteří jsou vzýváni pro ochranu v nebezpečí smrti či při těžké nemoci, jimž je zasvěcen kostel na nám. Míru vedle Regionálního muzea Mělník, bývalého kapucínského kláštera. Vypodobňuje ji postranní díl hlavního oltáře a novější vitráž, na níž je zobrazena na trůně, jak s ochranitelským gestem vzdělává dospívajícího sv. Václava.

Socha sv. Ludmily stávala i v poutním kostele Nejsvětější Trojice na Chloumku, nacházel se zde i obraz zpodobňující sv. Ludmilu a sv. Václava poklekající před Nejsvětější Trojicí, pozadí obrazu tvoří pohled na město Mělník. Obraz se nyní nachází na mělnickém probošství, neboť kostel byl odsvěcen a necitlivě přebudován na smuteční síň.

Mělnická radnice také dokazuje velkou úctu zdejších občanů ke sv. Ludmile. Vyobrazena je zvenčí na fasádě, v mázhausu v přízemí na reliéfu se sv. Václavem i na obraze v patře, kde svého vnuka vzdělává na vinici v ošetřování révy.

Také na střeše půvabné barokní stavby v podobě kapličky, kryjící vyústění centrální studny na náměstí Míru, stávala mezi sochami světců také sv. Ludmila. Po zbourání kapličky byly sochy odstraněny a bohužel se nedochovaly.

Mimořádnou úctu sv. Ludmile prokazuje i mělnická pravoslavná obec. V kapli svaté Ludmily České v Duchovním centru svatého Mikuláše Kabasily v ulici Českolipská (druhá část budovy pošty na Pšovce) je možno spatřit novou ikonu sv. Ludmily, kterou městu Mělníku a zdejší pravoslavné farnosti věnoval arcibiskup pražský Michal. Svatoludmilská zbožnost přivádí do místa, které je podle legendy rodištěm této významné světice, řadu zahraničních poutníků především právě pravoslavného vyznání z Ukrajiny, Ruska či Srbska.

Mimořádnou úctu celého okolí Mělníka první české světici dokazují kostely, kaple i sochy stojící v okolních obcích.

Odkaz sv. Ludmily je na Mělníku stále živý, jak o tom svědčí i zajímavý fakt, že krásné staroslovanské jméno Ludmila, tedy Lidu milá či Lid milující, je v užším regionu dlouhodobě stále populární a nese ho zde výrazně více žen a dívek, než je tomu ve zbytku republiky.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.