Menhir

Husova ulice, Mělník

V řešení parku se uplatňuje princip trojice v čase. Trojice jako jeden ze základních symbolů (křesťanství – např. sv. Trojice, pohanství – např. triskel) je zde reprezentována sochou Karla IV. – opracovaný kámen, stromem – dynamicky se měnící prvek v čase ročních dob a let, neopracovaným kamenem – motiv toho co bylo před sochou a co zůstane po soše v rámci času. Všechny tři prvky jsou umístěny v jedné linii. Běh čas tady lze vnímat i díky zániku původních stájí, původně uzavřený prostor, dnes park…

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.