Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Trojická ul., Mělník Chloumek
50°22’23.925″N, 14°30’26.863″E

Kostel Nejsvětější Trojice v městské části Chloumek pochází pravděpodobně z 2. poloviny 15. století a původně se jednalo o kostel gotický. Prošel četnými úpravami a přestavbami, především barokními v 17. století. Kostel byl poutním místem, poutě se konaly ve svátek Nejsvětější Trojice po celá staletí až do 50. let minulého století. Roku 2005 byla díky společnému úsilí Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku a Proboštství Mělník Svatotrojická pouť, zvaná Koláčová, obnovena, přestože dnes odsvěcený kostel slouží jako smuteční síň. Kaple na konci ambitů jsou přeměněny na márnici a místnost pro pozůstalé. I přesto je poutní kostel Nejsvětější Trojice místem s neopakovatelným geniem loci.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.