Zásady zpracování a zabezpečení osobních údajů

Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů společností Mělnické kulturní centrum, z.ú.
Naše společnost, Mělnické kulturní centrum, z.ú., přistupuje k ochraně osobních údajů, která nám předáváte, zodpovědně. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu prochazkova@mekuc.cz.
Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

Právo na informace
Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.
Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).
Právo na opravu, aktualizace osobních údajů
Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).
Právo vznést námitku, omezení zpracování
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000, Praha 7.
Právo na výmaz
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu (např. e-mail uvedený prostřednictvím newsletteru, Předplatné 4z5 nebo Mekuc Young), neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte.
Kamerový systém
Vzhledem k tomu, že naše společnost spravuje několik budov, ve kterých provozuje svoje pobočky, chceme Vás touto cestou informovat, že v galerii Ve Věži, Masarykově kulturním domě a Turistickém informačním centru provozujeme kamerový systém, a to za účelem ochrany majetku a pro zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém je provozován v souladu s právními předpisy tak, aby při zachování svého účelu maximálně chránil Vaše soukromí.
Webové stránky mekuc.cz
Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet bez nutnosti registrace či přihlášení. Při návštěvě rozhraní pro nákup, rezervaci vstupenek a procházení webových stránek jste informováni o tom, že používáme technologii k shromažďování a ukládání informací do Vašeho počítače prostřednictvím souborů cookies, bez kterých nejsme schopni zajistit plnohodnotnou funkčnost těchto stránek (jedná se o cookies SpryMedia_DataTables_titlelist_list a BrowserBackButtonPrevent). Využíváme také službu Google Analytics jako nástroj pro identifikaci a monitorování vašeho přístupu na naše webové stránky, a to proto abychom mohli stále zkvalitňovat naše služby pro Vás, používáme tyto cookies služby Google Analytics: __utma: tento soubor cookie se používá k určení, kolikrát uživatel navštívil internetové stránky. __utmb: tento soubor cookie měří dobu návštěvy stránek. __utmc: pomocí tohoto souboru cookie se měří doba návštěvy na stránkách. Vyprší na konci každého připojení. __utmz: tento soubor cookie určuje, jak se návštěvník na stránku dostal.
V současné době probíhá příprava spuštění nových webových stránekMělnického kulturního centra , kde pro vás chystáme i přehlednou správu vašeho nastavení souborů cookies.

Webové stránky ticmelnik.cz
Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet bez nutnosti registrace či přihlášení.
Web ticmelnik.cz používá šifrované připojení HTTPS.

Newsletter
V případě, že na našich webových stránkách vyplníte svůj e-mail do pole newsletter a udělíte souhlas s využíváním Vaší e-mailové adresy pro informování o akcích naší společnosti, budeme tento údaj používat výhradně k tomuto účelu. Vaši adresu nepředáváme žádným dalším subjektům. V případě, že se rozhodnete svůj souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro tento účel odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení preferencí v naší newsletterové službě, písemně na adresu společnosti nebo elektronicky na adresu prochazkova@mekuc.cz.

Děkujeme Vám za důvěru, s Vašimi osobními údaji budeme zacházet zodpovědně.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.