Přístavba zámecké restaurace

Přístavba zámecké restaurace | Foto: Mirek Pásek

Mělník, Svatováclavská 19/16
Architekt: Zdeněk Lakomý
Realizace: 1932

Na přelomu 19. a 20. století dochází k výrazné přeměně
mělnické akropole. Jižní svahy jsou přebudovány na viniční
tratě s opěrnými zídkami, čímž získal Mělník své současné
charakteristické panorama. Ve 30. letech vzniká návrh vinárny,
podélného jednopodlažního objektu s vyvýšeným podlažím
podél téměř celé jižní fasády zámku. Vzhledem k tomu,
že parcela pro vinárnu ležela v nejcitlivějším místě města
z hlediska historického i urbanistického, musel být návrh
ověřován zákresy do panoramatických fotografií z různých
pohledů na město. Výsledem byla realizace hmoty porostlé
zelení s vyhlídkovou terasou na ploché střeše, která tvoří
podnož zámku a v dnešní době je již neodmyslitelnou součástí
vyhlídky a mělnického panoramatu. Ačkoli se jedná o diskutabilní
spojení moderní a historické architektury, nesporým přínosem
bylo obohacení tohoto prostoru o další možnost, jak strávit
příjemný večer nad soutokem Labe a Vltavy.

Pohled na zámek bez přístavby
Terasa zámecké restaurace
Nová přístavba zámecké restaurace

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.