Varhanní koncerty

Nedělní koncerty klasické varhanní hudby v chrámu sv. Petra a Pavla, který je jednou z nejvýznamnějších církevních památek v republice. Přijďte si poslechnout velebný zvuk varhan, které po stovce let opět znějí mělnickým chrámem zásluhou Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku.

15. 7. | 29. 7. | 19. 8. |  9. 9.

Nové mělnické varhany. Restaurátorské práce provedl Dalibor Vinklát se svými spolupracovníky, nový nástroj vznikl ve Varhanářské dílně Jaromír Kánského a Josefa Brachtla z Krásných Louček u Krnova, polychromie a restaurování soch varhan byla svěřena malíři a restaurátorovi Peteru Stirberovi.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.