Okresní záložna hospodářská

Okresní záložna hospodářská | Foto: Mirek Pásek

 

Mělník, Pražská 220/1
Architekti: Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm
Autor sousoší: Oskar Kozák
Realizace: 1936–1937

Při hlavním historickém vstupu do města směrem od Prahy, na
nárožní parcele, stojí objekt bývalé okresní záložny hospodářské.
Ačkoliv se jedná o objekt stavěný v éře funkcionalismu, nezapře
svou inspiraci v novoklasicistickém stylu, a to v podobě velmi
hmotné fasády, vstupního žulového portálu se sousoším v podobě
muže a ženy symbolizujícím vinařství a zemědělství a konkávně
prohnutého vstupního průčelí s vloženým válcem přes dvě podlaží.
Funkcionalistické prvky zde reprezentují zejména pásová okna
v patrech, typické obložení fasádními obkladačkami a předsazené
části vyšších podlaží. Zajímavostí je, že objekt byl původně
využíván jako víceúčelový, kde v přízemí kromě záložny byla
restaurace a spolková místnost, v prvním patře kavárna
a prostorný sál a nakonec ve druhém patře prostory pro bydlení.

Původní budova stojící na místě budoucí stavby záložny, pohled do ulice Pražská
Stavba okresní záložny hospodářské
Novostavba okresní záložny hospodářské, dnes Česká spořitelna

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.