Kašna se sousoším Vinobraní

Kašna se sousoším Vinobraní | Foto: Mirek Pásek

 

Mělník, náměstí Míru
Architektonické řešení kašny:
Jaroslav Fragner
Autor sousoší: Vincenc Makovský
Realizace: 1938

V srdci historického jádra se nalézá jedna z největších skulptur
na Mělníku, kašna se sousoším Vinobraní. Architektonické
řešení kašny spočívá ve spojení dvou bazénů v mírně svažitém
terénu, kde voda přepadává z většího bazénu do menšího.
Na okraji přepadu jsou umístěny postavy tří žen držících džbán
a vinné hrozny, symbolizující naši největší řeku a významnou
vinařskou oblast Čech. Vzhledem k tomu, že sochařské dílo je
umístěno v prostoru bez jasného pozadí, je koncipováno jako
pohledové z několika stran, čemuž napovídají pozice jednotlivých
žen, které jsou natočeny do různých směrů. Velikost
kašny, vodní přepad a její pozice před původně gotickou,
později několikrát přestavěnou radnicí činí z tohoto díla jednu
z hlavních dominant a hodnot prostoru náměstí Míru.

Náměstí Míru s původní kašnou a šestibokou barokní stavbou umístěnou nad studnou
Pohled na náměstí Míru
Detail sousoší Vinobraní od Vincence Makovského

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.