Pro rodiny s dětmi

Mělník dětem
Pro malé turisty jsme v TIC Mělník připravili krátkou trasu historickým centrem města s luštěním tajenky. Trasa začíná i končí v Turistickém informačním centru a za správně vyluštěnou tajenku zde děti obdrží drobnou odměnu.

Léto se Čtendou

V posledních třech letech bylo TIC Mělník jedním z partnerů letní dětské cestovatelské hry ČT Déčko, takže víme, že mají děti o účast v prázdninových soutěžích a plnění úkolů stále větší zájem. Letos jsme vybráni nebyli, soutěž České televize zavede tentokrát dětské návštěvníky zase do dalších krásných míst Česka. Přesto ti, kdo zavítají právě na Mělník, nepřijdou zkrátka, připravili jsme pro ně letní hru. Čeká tady na ně netopýr Čtenda, maskot Městské knihovny Mělník, a jeho velká prázdninová soutěž Léto se Čtendou.

Soutěžní archy jsou připravené v TIC Mělník. Při putování centrem historického města Mělníka můžete vidět ikonku Čtendy na čtyřech různých místech (včetně TIC). Pokud na místě nebo poblíž právě bude probíhat nějaký program pro děti, získáte zde razítko. Pokud bude zavřeno, najdete vždy u vstupu obrázek Čtendy s kódem, který opíšete do příslušného políčka v dolní části archu.
S nasbíranými razítky (nebo kódy) se pak vraťte do TIC pro odměnu.

 

 

 

V TIC se také nejmenší návštěvníci našeho královského věnného města mohou seznámit s několika královnami, které se zapsaly do dějin Mělníka. K vidění jsou u nás loutky královen z dílny žáků ZUŠ Mšeno, k dispozici je zdarma informační leták se stručným popisem.

 

 

 

 

Plavby lodí
Pro malé i velké návštěvníky Mělníka se během turistické sezóny budou konat vyhlídkové plavby lodí Fidelio k soutoku Labe a Vltavy.

 

Vyhlídkové jízdy turistickým vláčkem
Žlutý výletní vláček jezdí v centru Mělníka pravidelně v červnu a září každý víkend, v červenci a srpnu pak každý den. Svézt se mohou děti i dospělí, psi i kočárky. V nabídce jsou dvě trasy –  kratší okruh v historickém centru města nebo se můžete vydat na jízdu po širším okolí Mělníka na trase delšího okruhu.
Podrobný ceník zde.

 

Dětská hřiště / dětské koutky

 

Další aktivity pro děti

Regionální muzeum Mělník
Stálá expozice historických kočárků, výstava dobových hraček a historických modelů a souprav plechových vláčků.

 

Zoopark Zelčín
Domácí zvířata / dětské hřiště / půjčovna kol, koloběžek, in-line bruslí / naučná stezka Vrbno–Zelčín / možnost zapůjčení raftu / jízda na koních / restaurace / ubytování

 

History Park Ledčice
Archeologický park v areálu historického statku v blízkém sousedství hory Říp nabízí dětem seznámení s prací archeologa, vyzkoušení si práce v terénu i následné zpracování archeologických nálezů. Návštěvníci se v průběhu získávání dovedností seznámí s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlení krajiny od pravěku po středověk a některými archeologickými nálezy z blízkého okolí.

 

Za pokladem – Kokořínsko
Luštěte šifry, skládejte puzzle, procházejte bludiště, hledejte rozdíly, řešte slovní úlohy a různé jiné typy úkolů. K tomu si poslechněte zajímavý příběh spojený s danou lokalitou. Nakonec za pomoci získaných nápověd najděte truhlu s pokladem a vaší odměnu.

Kokořínsko – výlety s kočárkem
Tipy na pěší výlety s doporučením tras vhodných pro kočárky a dětská odstrkovadla.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.