Fotonálepky osobnosti

Svatá Ludmila pocházela z hradiště Pšov, dnešního Mělníka. Byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou svatou. Svatá Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen.
Svatý Václav – český kníže, pozdější mučedník a patron země České. Na Mělníku vyrůstal, vychovávala jej zde jeho babička, kněžna Ludmila. Kromě náboženských a vladařských zásad mu zde podle legendy vštěpovala i znalost vinařského řemesla. Proto je svatý Václav patronem mělnických vinařů.
Karel IV. nechal Mělník jako věnné město připsat třem svým manželkám: Anně Falcké, Anně Svídnické i Elišce Pomořanské. Ve městě nad soutokem Labe a Vltavy rozšířil vinice a nechal přivézt z Burgundska vinnou révu. Na Mělníku se narodil jeho matce Elišce Přemyslovně i jeho mladší bratr Jan Jindřich.
Jiří z Poděbrad – Panovník vlastním jménem Jiřík z Kunštátu a Poděbrad, zvaný také Husitský král, dal věnem Mělník oběma svým manželkám, Kunhutě ze Šternberka i Johaně z Rožmitálu. Ta zde po ovdovění sídlila až do své smrti.
T. G. Masaryk Mělník několikrát navštívil, dokonce se v roce 1922 účastnil Mělnického vinobraní. Sochu TGM na schodišti vstupní haly MKD vytvořil sochař Vincenc Makovský. Pohnuté osudy této sochy jsou dokonalou ilustrací dějin našeho státu.
Franz Kafka Půvabná krajina divokého Kokořínska stejně stejně jako romantické skalní plastiky Václava Levého byli inspirací světově známému pražskému německy píšícímu autorovi, který v Liběchově opakovaně trávil na letním bytě dlouhé zdravotní dovolené.
K. H. Mácha Slavná Máchova cesta vede z Mělníka divokou přírodou přes hrady Kokořín, Housku, Bezděz a další romantická místa spjatá s historií. Básník tudy několikrát pěšky putoval a krajinu popsal nejen ve svých denících , ale umístil sem i děj svého díla Cikáni a několika básní.
Bedřich Smetana a jeho rodina pobývala v nedalekém Lamberku (dnes část obce Obříství), kde se i podruhé oženil. I přesto, že hodně cestoval a část života prožil i v Praze či ve Švédsku, je doloženo, že v Lamberku pracoval mimo jiné na Prodané nevěstě.
Antonín Dvořák pochází z nedaleké Nelahozevsi, kde jeho rodný domek upravili na památník, který připomíná jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních velikánů.
Vlasta Burian – Král komiků – má v Mělníku pamětní desku. Je připevněná na domě někdejšího obuvníka Antonína Řehořka, u kterého se ukrýval během první světové války, aby nemusel narukovat do armády. Po válce herec do města jezdil soukromě, ale i se svým divadelním souborem.

 

 

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.