Fotonálepky osobnosti

Svatá Ludmila pocházela z hradiště Pšov, dnešního Mělníka. Byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou svatou. Svatá Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen.
Svatý Václav – český kníže, pozdější mučedník a patron země České. Na Mělníku vyrůstal, vychovávala jej zde jeho babička, kněžna Ludmila. Kromě náboženských a vladařských zásad mu zde podle legendy vštěpovala i znalost vinařského řemesla. Proto je svatý Václav patronem mělnických vinařů.
Karel IV. nechal Mělník jako věnné město připsat třem svým manželkám: Anně Falcké, Anně Svídnické i Elišce Pomořanské. Ve městě nad soutokem Labe a Vltavy rozšířil vinice a nechal přivézt z Burgundska vinnou révu. Na Mělníku se narodil jeho matce Elišce Přemyslovně i jeho mladší bratr Jan Jindřich.
Jiří z Poděbrad – Panovník vlastním jménem Jiřík z Kunštátu a Poděbrad, zvaný také Husitský král, dal věnem Mělník oběma svým manželkám, Kunhutě ze Šternberka i Johaně z Rožmitálu. Ta zde po ovdovění sídlila až do své smrti.
T. G. Masaryk Mělník několikrát navštívil, dokonce se v roce 1922 účastnil Mělnického vinobraní. Sochu TGM na schodišti vstupní haly MKD vytvořil sochař Vincenc Makovský. Pohnuté osudy této sochy jsou dokonalou ilustrací dějin našeho státu.
Franz Kafka Půvabná krajina divokého Kokořínska stejně stejně jako romantické skalní plastiky Václava Levého byli inspirací světově známému pražskému německy píšícímu autorovi, který v Liběchově opakovaně trávil na letním bytě dlouhé zdravotní dovolené.
Bedřich Smetana a jeho rodina pobývala v nedalekém Lamberku (dnes část obce Obříství), kde se i podruhé oženil. I přesto, že hodně cestoval a část života prožil i v Praze či ve Švédsku, je doloženo, že v Lamberku pracoval mimo jiné na Prodané nevěstě.
Antonín Dvořák pochází z nedaleké Nelahozevsi, kde jeho rodný domek upravili na památník, který připomíná jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních velikánů.
Vlasta Burian – Král komiků – má v Mělníku pamětní desku. Je připevněná na domě někdejšího obuvníka Antonína Řehořka, u kterého se ukrýval během první světové války, aby nemusel narukovat do armády. Po válce herec do města jezdil soukromě, ale i se svým divadelním souborem.
Václav Havel – 1. prezident České republiky. Dramatik, disident a kritik komunistického režimu, později politik a v neposlední řadě významný státník. Byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra (OF), jehož pamětní deska je v průchodu na nádvoří mělnického zámku.
Marie Terezie – Jediná žena na českém trůně. Panovala v letech 1740 – 1780. Mělníku darovala jednu velkou a dvě malé hasičské stříkačky po té, co zde v červnu roku 1765 vypukl veliký požár.
Johana z Rožmitálu – Druhá manželka Jiřího z Poděbrad. Spojení katoličky s husitským vladařem ukazovalo náboženskou toleranci, kterou se snažili šířit po celé zemi, rozdělené na dva znepřátelené tábory – katolíky a utrakvisty (kališníky). Do sídla královských vdov – věnného města Mělník – se Johana přestěhovala na sklonku života, kdy zdejší královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla odkázala šest tisíc hřiven stříbrných. Byla poslední královnou, která na Mělníku žila.
Eliška Přemyslovna – Poslední z rodu Přemyslovců, matka Karla IV. Vedla spory se svým manželem Janem Lucemburským, které vedly k jejímu odchodu ze země.
Jan Lucemburský – Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal…! Manžel Elišky Přemyslovny. Padl v bitvě u Kresčaku – jedné z prvních velkých bitev stoleté války.
K. H. Mácha Slavná Máchova cesta vede z Mělníka divokou přírodou přes hrady Kokořín, Housku, Bezděz a další romantická místa spjatá s historií. Básník tudy několikrát pěšky putoval a krajinu popsal nejen ve svých denících , ale umístil sem i děj svého díla Cikáni a několika básní.
Eliška Rejčka – Dvakrát královna česká a polská. Prvním manželem byl Václav II., druhým manželem po jeho smrti se stal Rudolf Habsburský. Ten za nedlouho také zemřel (při obléhání Horažďovic) a tak se mladá Eliška přemístila do svých věnných měst po boku Jindřicha z Lipé. S Eliškou Přemyslovnou vedly tzv. „Válku královen“
Přemysl Otakar II. – První zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25.listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován k dobudování obce podíl na výnosu labského obchodu.

 

 

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.