Zemanova vila

Zemanova vila | Foto: Mirek Pásek

 

Mělník, Legionářů 69/9
Architekti: Josef Širc, Bedřich Zeman
Realizace: 1934

Zemanova vila je rodinnou vilou Bedřicha Zemana, výrazného
architekta působícího na Mělníku v období první republiky.
Jako jedna z mála staveb z období funkcionalismu se zachovala
v téměř nedotčené podobě. Jejím architektonickým rysem je
celková nenápadnost při pohledu z ulice Legionářů, kde se jeví
jako dvoupodlažní, ačkoli celkově obsahuje tři podlaží.
Vstup je umístěn ve vertikální drážce přes celou výšku fasády,
kontrastem jsou pak pásová okna v přízemí a patře. Právě
přízemí bylo v minulosti upraveno, původně zde byly výkladce
s obchodem. Atraktivnější je zadní část směrem do zahrady.
Zde je objekt třípodlažní, jednotlivé hmoty – podlaží jsou
odstupňovány jako u schodiště. Toto řešení je dáno strmým
svahem v zahradě, objekt tak přirozeně kopíruje terén
a navazuje na přírodní charakter zahrady. Jednotlivé stupně
tvoří zároveň terasy, ze kterých se naskýtaly krásné pohledy
do krajiny Polabské nížiny.

Zemanova vila v sousedství domku židovské rodiny Löwy, druhá polovina 30. let
Zemanova vila, boční pohled
Zemanova vila, pohled ze zahrady

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.