Sousoší Vinobraní – kašna na náměstí Míru

Sousoší Vinobraní, náměstí Míru, Mělník

Autorem sousoší Vinobraní je Vincenc Makovský.
Kašna se sousoším vznikla v roce 1938.

Alegorická skupina je tvořena trojicí ženských postav s nepříliš zřetelnými atributy (prostřední s vázou, symboem řeky, jedna z krajních s vinnou révou), jež symbolizují zdejší úrodný kraj na soutoku Vltavy a Labe. Dvě krajní sedí, prostřední klečí na pravé noze v dynamickém pohybu se skloněnou vázou opřenou o levou přikrčenou nohu. Ve výsledku mají všechny postavy stejnou výšku. Umístění v otevřeném prostoru náměstí odpovídá i mnohapohledová koncepce sousoší, kde dvě ženy jsou v různých úhlech natočeny na jednu stranu, třetí na opačnou.
Zdroj
Mapa

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.