Průvodci Mělník

TIC Mělník nabízí zapůjčení audioprůvodce pro individuální prohlíku města – v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Výklad je k dispozici formou praktického sluchátka, které se snadno ovládá.

Audioprůvodce

Prohlídku města pro skupiny je možné domluvit přímo u průvodců.

Průvodci městem:

PaedDr. Renata Mynářová (německý jazyk)
tel. +420 728 555 367

Šárka Kalfařová (německý jazyk)
tel. +420 728 379 752

Marie Renzová
tel. +420 603 554 529

Jana Blažková (anglický jazyk, ruský jazyk)
tel. +420 606 621 250

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.