Živnostenská škola pokračovací

Živnostenská škola pokračovací | Foto: Mirek Pásek

 

Mělník, Českobratrská 386/54
Architekti: Josef Širc, Bedřich Zeman,
Jan Bohuslav Zelený
Realizace: 1938–1939

Moderní architektura se na Mělníku objevila také ve formě
nové školní budovy. Objekt střední školy vyplnil nárožní
parcelu při ulici Pražská a dotvořil tak blokovou strukturu
založenou již na konci 19. století. Architektonické a hmotové
řešení není nijak výrazné, v podstatě jen nárožní část je mírně
předsazena a v přízemí doplněna předsunutým jednopodlažním
vstupem. Hodnota objektu tak spočívá v klasickém urbanistickém
doplnění části městské zástavby, bez přehnané extravagance
a výstřednosti, v podstatě v duchu funkcionalismu,
„forma následuje funkci“.

Stavba školy v roce 1939 (sig. M563)
Novostavba školy z roku 1939, dnes Střední průmyslová škola stavební (sig. M564)

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.