Obchodní dům Baťa a dům Ladislava Šafránka

Obchodní dům Baťa
a dům Ladislava Šafránka | Foto: Mirek Pásek

 

Mělník, náměstí Karla IV. 143/19 a 144/18
Architekt: Miroslav Drofa
Architekt domu L. Šafránka je neznámý.
Realizace: 1931 a 1934

Na místě původní zahrady, před vstupem do historického centra,
stojí dvě strohé hmoty ve formě funkcionalismu. Výkladce
v přízemí a jednoduchá okna v patrech tvoří čistou fasádu
bez jakýchkoli ozdob. Zajímavým jevem je celkové urbanistické
řešení, spočívající v rozdělení na dvě menší hmoty s prostřední
volnou, ale slepou uličkou. Tento prostor vznikl v podstatě
náhodně, v době, kdy stávající cesta do města skrze Pražskou
bránu nevyhovovala a uvažovalo se o zřízení nové, širší, která
by zajistila dostatečný průchod do města. Od této verze se
nakonec upustilo, cesta se zřídila na opačném konci skrze
zbořenou Labskou bránu, ulička zůstala slepá, a dnes tak
tvoří drobný prostor vybíhající z náměstí Karla IV.

Stavba obchodního domu Baťa
Novostavby obou budov
Náměstí Karla IV., 70. léta

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.