Chrám sv. Petra a Pavla

Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník

Římskokatolická farnost
Proboštství Mělník

Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník
tel. 731 518 750
farnostmelnik@seznam.cz
farnost.melnik@dltm.cz

http://www.farnostmelnik.cz/
GPS: 50°21’2.295″N, 14°28’27.278″E

Vstupné: 20 Kč
Otevírací doba viz internetové stránky http://www.farnostmelnik.cz/

Kostnice
Věž

Chrám sv. Petra a Pavla patří k nejvýznamnějším, nejhodnotnějším a nejstarším stavbám nejen města a regionu, ale i celých Čech. V jeho stavbě najdete románský, gotický, renesanční, barokní a historizující novorománský sloh. Původní  kostel byl románský a pocházel pravděpodobně již z konce 10. stol., kdy manželka knížete Boleslava II., kněžna Emma, původně západofrancká královna, nepochybně chtěla mít u svého nového hradu Mělníka a později vdovského sídla též důstojný stánek boží. První písemné zprávy o mělnickém kapitulním kostele, tehdy pravděpodobně zasvěcenému jen sv. Petru, jsou z doby prvního českého krále Vratislava I. Ke gotické přestavbě došlo ve 14. stol. Svědčí o tom dnešní sakristie, původně kaple Božího Těla, přistavěná ještě k románskému chrámu. V následujícím století došlo k další gotické úpravě chrámového trojlodí a velké věže vysoké více než 65,5 metru, dokončena byla dle letopočtu na římse r. 1488. Po velkém požáru města v roce 1681, kdy byl značně poškozen chrám i střecha věže, bylo její gotické ukončení nahrazeno již barokní, dodnes viditelnou cibulovitou bání. Původně nižší chrámová loď dostala dnešní podobu při třetí gotické přestavbě na začátku 16. stol. Velká, téměř katedrální okna prosvětlují prostor nejen presbytáře, ale i celé chrámové lodi. Ve zvonici věže se nacházejí tři zvony. Největší z nich, zasvěcený sv. apoštolům Petru a Pavlu, má hmotnost 3100 kg. Samostatným vchodem je možné sestoupit do krypty kostela, v níž se nachází mělnická kostnice založená v 16. století. Uložené ostatky více než 10 000 osob připomínají pomíjivost lidského života.

Další zajímavosti a historické fotografie na fb stránce Mělník – historie a současnost

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.