Přístavba měšťanské školy

Přístavba měšťanské školy | Foto: Mirek Pásek

Mělník, Jaroslava Seiferta 148/8
Architekt: neznámý
Realizace: 1932

Výstavba měšťanské školy: 1876

Nenápadný objekt v ulici Kněžny Emmy je modernistickou
přístavbou k pravému křídlu základní školy, původně postavené
v historizujícím slohu na konci 19. století. V podstatě šlo
o doplnění proluky mezi objektem školy a rohové budovy při
ulici Palackého. Ačkoli architektonické řešení přístavby je velmi
jednoduché až bezvýrazné, skutečná hodnota tkví v hmotovém
a urbanistickém řešení. Přístavbou byla doplněna bloková
struktura městské části a zároveň byl vytvořen přirozený
přechod – most mezi vysokou budovou školy a nízkou budovou
na rohové parcele. Přístavbou tak vznikl nový moderní prostor
pro výuku, zároveň však nebylo potlačeno dominantní
postavení historizující školy a fronta ulice získala svůj poslední
chybějící článek. Tato stavba je skutečným příkladem platnosti
rčení „méně je někdy více“.

Pohled na školu s přístavbou, dnes ZŠ J. Seiferta

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.