Silniční most

Silniční most | Foto: Mirek Pásek

 

Zhotovitel ocelové konstrukce:
mostárna ČKD ve Slaném
Realizace: 1938

První most přes Labe na Mělníku byl postaven na konci
19. století v roce 1888. Jednalo se o celoocelovou příhradovou
nýtovanou konstrukci, kde jednotlivá pole ležela na kamenných
mostních pilířích, doplněných ledolamy. Umístění mostu
nebylo náhodné, v místě se nacházel historický brod Rybáře,
který spojoval město s protějším hořínským břehem. Na konci
30. let bylo rozhodnuto o nahrazení původního mostu novým.
Zvolena byla tehdy netradiční technologie celosvařované
ocelové nosné konstrukce, na které spočívala betonová
mostovka, přičemž původní mostní pilíře včetně ledolamů
byly znovu využity. Výsledkem tak bylo nahrazení dekorativní
a prostorově výrazné konstrukce elegantní jednoduchou
linkou, která nijak nekonkuruje mělnické akropoli a jejím
dominantám.
Od roku 2012 nese most jméno Josefa Straky, mělnického
veslaře a prvorepublikového olympionika.
Významná technická památka – první celosvařovaná mostní
konstrukce v České republice.

Původní most, pohled směrem k zámku
Původní most, pohled do Polabské nížiny
Rekonstrukce mostu J. Straky v roce 2018

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.