24. 6. | V. volejbalové slavnosti

sady u MKD | 16.15

Tradiční turnaj v přehazované a minivolejbalu.
Vystoupí Baťa a Kalábůf něžný beat a OffBeat Orchestra.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.