Císařova vila

Císařova vila | Foto: Mirek Pásek

 

Mělník, Legionářů 74/21
Architekt: neznámý
Realizace: 1927–1928

Jedním z prvních modernistických stavebních počinů na
Mělníku je objekt Císařovy vily, umístěný na velmi pěkném místě v blízkosti centra, na křižovatce ulic Legionářů a Tyršova, s krásným výhledem do Polabské nížiny. Charakteristickým rysem je hmotové řešení ve formě prolínajících se kvádrů, říms plasticky vycházejících z fasády a lehkého zábradlí z ocelových tyčí na plochých střechách. Pomyslnou třešničkou je pak materiálové řešení fasády, klasická kombinace omítky a obkladu z režného zdiva, které je doplněno živými žlutě zvýrazněnými římsami. Původní projektová dokumentace obsahovala i prvky zcela typické pro funkcionalismus – pásová a rohová okna. Přes to, že nakonec nebyla realizována, jedná se o první stopu a počátek moderní architektury na Mělníku.

Novostavba Císařovy vily z roku 1928

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.