1. 8. | Planeta Česko

17.00 | sál MKD

Promítání pro děti.

První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.
Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů.
Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.