Architekti, stavitelé a sochaři

Architekti a stavitelé

Josef Širc
Architekt, stavitel
*15. 7. 1896, Mělník, †4. 11. 1970, Mělník
Studium: gymnázium v Praze, České vysoké učení technické v Praze, obor architektura.
Praxe: po studiích v projektové kanceláři svého otce, později ve vlastní kanceláři, po roce 1953 středoškolský profesor.
Vybrané realizace na Mělníku: objekt veslařského klubu v Rybářích, podíl na rekonstrukci přízemí mělnické spořitelny, podíl na přestavbě a přístavbách nemocnice Milosrdných sester, Masarykův kulturní dům, okresní úřad, živnostenská škola pokračovací, přístavba kina Sokol k Tyršovu domu a další.
Aktivní sportovec (veslování), ochotnický herec, za první světové války člen československých legií v Itálii, za druhé světové války vězněn v koncentračních táborech a v káznici v bavorském Bernau, aktivní člen Sokola.
V roce 2005 vyznamenán in memoriam Stříbrným řádem města Mělníka.

Bedřich Zeman
Architekt, stavitel
*8. 12. 1899, Mělník, †4. 1. 1954, Mělník
Studium: gymnázium na Mělníku, České vysoké učení technické v Praze, obor architektura.
Praxe: úspěšná společná architektonická kancelář s Josefem Šircem.
Vybrané realizace na Mělníku: objekt veslařského klubu v Rybářích, podíl na rekonstrukci přízemí mělnické spořitelny, Masarykův kulturní dům, okresní úřad, živnostenská škola pokračovací, přístavba kina Sokol k Tyršovu domu, řada vil a rodinných domů.
Milovník hudby, divadla a malířství, tvůrce jevištních scén pro mělnický ochotnický divadelní spolek Vojan.
V roce 2006 vyznamenán in memoriam Stříbrným řádem města Mělníka.

Jan Bohuslav Zelený
Architekt, urbanista
*4. 5. 1889, Nové Město na Moravě, †18. 6. 1964, Praha
Studium: České vysoké učení technické v Praze, obor architektura.
Praxe: od r. 1926 přednostou městského stavebního úřadu v Mělníku, podíl na urbanistickém řešení města, na projektech vodovodu a kanalizace pro celý Velký Mělník, na výstavbě a obnově mnoha veřejných budov, od května 1945 předseda MNV na Mělníku.
Vybrané realizace na Mělníku: Masarykův kulturní dům, okresní úřad, Husův dům, okresní záložna hospodářská a další.
V roce 2006 vyznamenán in memoriam Stříbrným řádem města Mělníka.

Antonín Ausobský
Architekt, vysokoškolský pedagog
*13. 6. 1885, Písek, †13. 6. 1957, Praha
Studium: vyšší reálka v Písku,
České vysoké učení technické v Praze, obor architektura a pozemní stavitelství, žákem prof. J. Schulze, J. Kouly
a R. Kříženeckého.
Praxe: asistent v Ústavu staveb pozemních k účelům zvláštním u Rudolfa Kříženeckého, v roce 1919 promován doktorem technických věd, profesor na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství při ČVUT, mnohonásobný děkan ČVUT.
Vybrané realizace: gymnázium a okresní úřad, záložna a památník v Litomyšli, poštovní úřad na Mělníku, obytné domy v Praze,
Miroticích, Březnici, hřbitov v Písku.
Jako tvůrčí architekt činorodý především ve dvacátých a třicátých letech, aktivní pedagog, člen různých odborných skupin a spolků.
V roce 1950 vyznamenán Řádem práce.

Jindřich Freiwald
Inženýři architekti Freiwald a Böhm
Architekt, spolupracovník architekta Jaroslava Böhma
*6. 6. 1890, Hronov, †8. 5. 1945, Praha
Studium: učební obor zedník v Hronově, stavitelské oddělení vyšší průmyslové školy v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, žákem architekta Jana Kotěry.
Praxe: člen SIA, České technické akademie, předseda Společenstva stavitelů v Praze, v roce 1921 založení firmy Inženýři architekti Freiwald a Böhm.
Vybrané realizace: řada bankovních domů (Mělník, Železný Brod, Červený Kostelec, Sobotka, Sušice) a divadel (Hronov, Chrudim, Kolín), dělnické kolonie v Duchcově a Chustu na Podkarpatské Rusi, nájemní dům v Praze v Bubenči, objekty továrny Aero v Praze ve Vysočanech a Karlíně, kino Aero
v Praze na Žižkově.
Většina staveb byla navržena ve spolupráci s architektem Jaroslavem Böhmem.

Václav Nový
Stavitel, majitel stavební firmy
*19. 12. 1889, Hostín, †12. 12. 1960, Mělník
Studium: stavební škola.
Praxe: V letech 1919–1924 stavitel v Lublani v Jugoslávii, později na Mělníku.
Vybrané realizace na Mělníku: Husův dům (spoluautor projektu),
Masarykův kulturní dům, okresní záložna hospodářská, Výstavní dům práce (SIA), Maglišova parní pila, domy na Šafranici
a Spořilově, rekonstrukce spořitelny, nemocnice, dostavba radnice.
V roce 2006 vyznamenán in memoriam Stříbrným řádem města Mělníka.

Zdeněk Lakomý
Architekt, teoretik životního prostředí
*6. 6. 1914, Frýdek-Místek, †1995
Studium: Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze.
Praxe: stavební a projektové oddělení firmy Baťa ve Zlíně, od roku 1951 ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, jeden ze zakladatelů Kabinetu teorie architektury a tvorby
životního prostředí při ČSAV, odbor teorie urbanismu a tvorby životního prostředí na ČSAV.
Vybrané realizace: přístavba zámecké restaurace na Mělníku, kinofikace měst, typizace společenských zařízení, kulturních domů, divadel apod.
Po roce 1945 zastáncem socialistického realismu a marxisticko-leninského přístupu k urbanismu.

Jaroslav Fragner
Architekt, malíř, návrhář
*25. 12. 1898, Praha, †3. 1. 1967, Praha
Studium: České vysoké učení technické v Praze, obor architektura, pro neshody s vyučujícími nedokončeno, Akademie výtvarných umění v Praze, žákem Josefa Gočára.
Praxe: vlastní projekční kancelář po roce 1948 provozována pod hlavičkou Stavoprojektu, později SÚRPMO, po válce
profesorem na Akademii výtvarných umění, v letech 1954–1958 rektor AVU.
Vybrané realizace: kojenecký pavilon v Mukačevu, vily na Barrandově, vily v Kolíně, elektrárna ESSO v Kolíně, palác pojišťovny Merkur v Praze, rekonstrukce Karolina, Betlémské kaple, práce na Pražském hradě, kašna na Mělníku.
Od roku 1931 členem Spolku výtvarných umělců Mánes, mezi lety 1940 a 1956 jeho předsedou.
V roce 1959 odvolán ze všech funkcí, současně zahrnut poctami: propůjčen Řád práce, v roce 1965 udělení titulu národní umělec.

Miroslav Drofa
Architekt
*15. 10. 1908, Všehrdy u Plzně, †1. 5. 1984
Studium: vyšší stavební průmyslová škola v Plzni.
Praxe: po studiích nástup do stavebního oddělení obuvnické firmy Baťa ve Zlíně, možnost spolupráce s renomovanými architekty – František Lydie Gahura, Vladimír Karfík a Jiří Voženílek.
Vybrané realizace: podíl na projektu továrny firmy Baťa, obchodní domy Baťa, školy, společenské domy na mnoha místech republiky, sídliště pro zaměstnance firmy Baťa, po válce obnova bombardováním zničených továrních a městských struktur ve Zlíně.
Čestným členem Svazu československých architektů.

František Buldra
Architekt, stavitel
*30. 11. 1882, Praha, †12. 6. 1942, Kábul (Afghánistán)
Studia: ČVUT v Praze, obor architektura.
Praxe: člen předsednictva I. sjezdu architektů – projektantů v roce 1932, předseda Skupiny architektů při SIA.
Vybrané realizace: úprava průčelí na Staroměstské dívčí škole v Masné ulici na Starém Městě pražském, původní budova mělnické spořitelny.
Od roku 1939 život i praxe v Kábulu.

 

Sochaři

Vincenc Makovský
sochař, malíř, designér
*3. 6. 1900, Nové Město na Moravě, †28. 12. 1966, Brno
Studium: Akademie výtvarných umění
v Praze, žák Jana Štursy a Bohumila Kafky, při pobytu v Paříži žákem Antoina Bourdella.
Praxe: kromě sochařské práce pedagogická činnost, spoluzakladatel Školy umění v Uherském Hradišti, po osvobození
docentem modelování na Fakultě architektury Vysoké školy technické, v roce 1947 jejím profesorem.
Vybrané realizace: busta prezidenta T. G. Masaryka v arkádovém dvoře Vídeňské univerzity, pomník J. A. Komenského v Uherském Brodě a v Naardenu, pomník Aloise Jiráska v Litomyšli, kašna se sousoším Vinobraní na Mělníku, socha T.G.M.
v mělnickém Masarykově kulturním domě.
V letech 1929–1949 členem Spolku výtvarných umělců Mánes, v roce 1946 zvolen řádným členem České akademie věd a umění.

Oskar Kozák
Sochař
*25. 9. 1909, †5. 6. 2004
Studium: školní léta ve Vysoké u Mělníka, Uměleckoprůmyslová škola zpracování kovů v Hradci Králově, Akademie výtvarných umění v Praze, žák Otakara Španiela, studijní pobyty v Itálii a na Akademii v Berlíně.
Praxe: Samostatná umělecká praxe, autor figurálních a portrétních kompozic a návrhů plaket a medailí, soch a sousoší
Vybrané realizace: reliéfy pro Národní památník na Žižkově, pomník Otakara Jaroše na Mělníku, pomník Jana Evangelisty Purkyně na Karlově náměstí v Praze.
Člen výboru Jednoty výtvarných umělců.
Pracoval také jako restaurátor. V roce 1976 udělení titulu zasloužilý umělec.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.