mekuc

Zřizovatelem Turistického informačního centra Mělník je Mělnické kulturní centrum.

Mekuc – Mělnické kulturní centrum, z.ú. bylo založeno na základě rozhodnutí města Mělník, které se také stalo zakladatelem společnosti. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla o.p.s. zapsána 6. února 2012. Společnost byla zřízena za účelem zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb v platném znění a k zajištění celoročního provozu Turistického informačního centra v Mělníku.

Posláním společnosti je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech, zajišťovat přístup ke kultuře a vzdělávání a poskytovat ucelený soubor turistických informací o městě Mělníku a jeho okolí.

Od roku 2012 Mekuc zajišťuje činnost Masarykova kulturního domu Mělník, Městské knihovny MělníkTuristického informačního centra. V roce 2013 začala společnost provozovat také galerii a café Ve Věži.

Ve svých pobočkách připravuje Mekuc bohatou programovou nabídku.

Kromě programů a aktivit, které společnost připravuje v rámci činnosti svých čtyř poboček, se Mekuc aktivně zapojuje do spolupořádání projektů pro širokou veřejnost společně s městem a dalšími subjekty. Na základě této spolupráce jsou připravovány například Mělnické kulturní léto,  jehož byl Mekuc až do roku 2019 včetně hlavním pořadatelem, Mělnické vinobraní, Vánoční trhy, Den města a mnoho dalších.

Hlavním cílem společnosti je vytvářet živé, pulsující centrum kulturního a společenského dění města Mělníka a poskytovat zde kulturní a vzdělávací služby. Spojením středisek, svou činností zcela odlišných (kulturní dům, knihovna, turistické centrum a galerie), do jedné společnosti je akcentována možnost aktivně působit na široké spektrum obyvatel města.

Základní informace o společnosti:

Název: Mělnické kulturní centrum, z.ú.
Sídlo: U Sadů 323, 276 01 Mělník
IČ: 242 101 37
DIČ: CZ 242 101 37
Právní forma: zapsaný ústav
Zakladatel: město Mělník
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 874

Pobočky o.p.s.:

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.