Okresní úřad

Okresní úřad | Foto: Mirek Pásek

Mělník, náměstí Míru 51/18
Architekti: Josef Širc, Bedřich Zeman
Realizace: 1938–1939

Novostavba budovy okresního úřadu je nejrazantnějším
vstupem do historického jádra města, kde původní zástavba,
obdobná té ve zbytku náměstí, byla nahrazena hmotou
blokově doplňující část historického centra. Tím byly
definovány ulice Erbenova a Ostruhová. Prostorovým
řešením stavba citlivě reaguje na nízký objekt U Modré
hvězdy na protější straně ulice Legionářů, čímž v podstatě
nahrazuje vstupní bránu do města.
Architektonické řešení reaguje na historickou zástavbu přízemím
tvořeným podloubím s kamenným obkladem, a to pouze ve
fasádě směrem do náměstí. Vrchní část naopak vykazuje
náznaky pásových oken typických pro modernistickou architekturu.
Zbylá část fasád je řešena pravidelným rastrem oken,
v tomto případě s citlivým přístupem se zachováním původního
měřítka okenních výplní. Celková monumentalita objektu je
ve výsledku podtržena umístěním v čele náměstí, jehož celou
frontu zabírá jedna budova dnešního městského úřadu.

Budovy, které koncem 30. let ustoupily stavbě okresního úřadu
Stavba okresního úřadu
Novostavba okresního, dnes městského úřadu

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.