Úschovna zavazadel

Úschovna zavazadel, TIC Mělník

Cena úschovného: 50 Kč / den
Vratná záloha: 100 Kč

Maximální hmotnost zavazadla: 20 kg.
Maximální rozměry zavazadla: 34x45x70 cm.
Klíč je k dispozici u obsluhy TIC.
Zákazník je povinen vyplnit úschovní lístek.
Zákazník je povinen vyzvednout zavazadlo do 17.00 hodin.
Do úschovny nesmí být ukládána hotovost a cennosti, nebezpečné předměty a zbraně, předměty podléhající rychlé zkáze a živá zvířata.
Uložením zavazadla zákazník potvrzuje souhlas s Provozním řádem úschovny Turistického informačního centra Mělník.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.