Svatá Ludmila – odkazy

Svatá Ludmila 1100 let – projekt k výročí smrti sv. Ludmily

Catholica.cz – Sv. Ludmila jako světice a patronka země české

Farnost Mělník – Sv. Ludmila a její kostel na Mělníku

Moravia Magna – Výběr překladů staroslověnsky, latinsky a řecky psaných legend vztahujících se k Českým zemím v dobách sv. Ludmily, mnohé se přímo týkají jejího života a smrti. Stejný zdroj obsahuje rovněž české překlady kronik popisujících události této doby.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.