Plastiky Anděl a Diavolo

Architektonické řešení pracuje s ideou středověkého principu – „zlo“ zůstává před branami města, „dobro“ za branami.
Na kamenný podstavec z červené žuly před bránou je umístěna kovová plastika „diavolo“, za bránou je pak na její stěnu umístěna plastika „anděl“.
Autorem plastik je David Szalay.

 

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.