Poutní cesta Blaník – Říp

Turistické informační centrum Mělník nabízí turistickou vizitku, turistickou známku a mapu k zajímavému  projektu Poutní cesta Blaník–Říp.

Mělník je cílem 6.etapy poutí, která je příležitostí propojit  turistiku se sebepoznáním. Projekt je dílem spolku Cesta Česka. Více o projektu prozradí předseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař:  

Spolek Cesta Česka otevřel ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) novou poutní cestu. Poutní cesta Blaník–Říp propojuje dva bájné vrcholy v České republice a měří necelých 190 kilometrů. Putování začíná v Louňovicích pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečný úsek trasy vede na Říp z obce Ctiněves, tedy v místě kde se každý rok v květnu koná též Pouť Českého Anděla.

Poznej českou zemi a sám sebe

Lze říci, že putování je nadstavbou pěší turistiky, jež má u nás dlouhou a silnou tradici. Během putování poznává člověk nová místa a potkává zajímavé lidi, především však může v klidu a nerušeně rozjímat. Poutní cesta Blaník–Říp nabízí jednak poznávání přírody a historických míst středních Čech, ale také poznávání sebe sama. Každá ze sedmi etap nese samostatné téma k zamyšlení s otázkami, které si lidé kladou v každé době nezávisle na jejich vyznání či kultuře. Poutník si také uvědomuje propojení krajiny a lidských děl, vnímá kontrast mezi přírodou a městem.

Poutní cesta propojuje dvě významné české hory Blaník a Říp. Zatímco Blaník nese symboliku ochrany před nespravedlností či bezprávím, Říp je symbolem počátku či zrodu českého národa. Jde tedy o cestu od chaosu a nespokojenosti, kterou v sobě poutník pociťuje k nalezení sebe sama, tedy tím kým je. Pomáhá mu v sebepoznání, utřídění si myšlenek a svých hodnot.

 Jak na to? 

Na začátku cesty doporučujeme zakoupit mapu celé trasy a Poutníkův deník pro zapisování poznatků a prožitků z putování. Mezi hlavní místa patří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Podél trasy na KČT rozcestnících je 52 tabulek s QR kódy odkazujícími na webové stránky projektu www.cestaceska.cz. Návštěvník zde nalezne potřebné informace pro své putování včetně informací o lokalitě i tématu k zamyšlení. Postupně je zde též aktualizován a doplňován seznam míst, ve kterých lze získat další informace o okolí, možnostech ubytování, občerstvení včetně čerpání vody a zakoupení suvenýrů. Například v Mělníku lze suvenýry zakoupit v turistickém informačním centru v ulici Legionářů. Zde je zároveň možné obdržet razítko ukončené 6. etapy do Poutníkova deníku.

Text: Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.