Poštovní úřad

Poštovní úřad | Foto: Mirek Pásek

 

 

Mělník, Tyršova 100/12
Architekt: Antonín Ausobský
Realizace: 1936–1937

Objekt poštovního úřadu je jedním z nejlepších urbanistických
počinů, které byly na Mělníku realizovány. Klínová, pohledově
velmi exponovaná parcela je zastavěna hmotou ve tvaru
písmene „V“, čímž přirozeně doplňovala blokovou strukturu
původních objektů předtím, než byla zcela nahrazena
současným objektem nedokončeného společenského sálu
z období normalizace. Čelní fasáda, vítající každého návštěvníka
a přitahující pozornost svou monumentalitou, je vystavěna
ve velmi jednoduchém, puristickém stylu. Původní plasticita
fasády byla „zploštěna“novodobými zásahy v podobě
zasklení lodžií a změnou členění okenních výplní. I přes tyto
zásahy si objekt zachoval svůj reprezentativní charakter
daný jednoduchostí řešení a svojí polohou.

Místo určené pro budoucí stavbu poštovního úřadu
Vývěska informující o stavbě poštovního úřadu
Novostavba poštovního úřadu

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.