Masarykův kulturní dům

Masarykův kulturní dům | Foto: Mirek Pásek

Mělník, U Sadů 323/1
Architekti: Josef Širc, Bedřich Zeman, Jan Bohuslav Zelený
Realizace: 1935–1936

Nejvýznamnější objekt postavený v moderním stylu na Mělníku
je bezpochyby Masarykův kulturní dům. Už jeho umístění jako
dominantní ukončení osy ulice 28. října vypovídá o významu
této budovy. Ze základní hmoty objektu vybíhají kubické části
různých velikostí, které nejen plní svou interiérovou užitkovou
funkci, ale zároveň zjemňují měřítko objektu. Jemnější členění
je následně doplněno použitím tří základních materiálů na
fasádě – omítka, kámen, cihelný obklad. Těmito architektonickými
prvky se jeví celá budova menší, než ve skutečnosti
je, a celkově lépe zapadá do okolní vilové čtvrti. Pokud je
velmi povedený exteriér objektu, tak stejně, ne-li lépe, je řešen
interiér s dominantním schodištěm a sochou T.G.M. na
mezipodestě.

Slavnostní průvod městem při příležitosti pokládání
základního kamene MKD 10. 3. 1935
Stavba Masarykova kulturního domu
Novostavba Masarykova kulturního domu z roku 1936

 

Další zajímavosti a historické fotografie na fb stránce Mělník – historie a současnost

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.