Parky

Park Na Podolí
Park byl založen roku 1998 a jeho celková výměra činí 1,16 ha. Původní lokalita byla tvořena mokřady a loukami s rozptýlenými porosty především vrb a olší. V místech dnešního Tesca se nacházel chovný rybník, který v zimě sloužil pro děti na bruslení. Od 60. let byla celá plocha využita pro ukládání domovního a stavebního odpadu jako skládka. Původní terén byl skládkou navýšen o 3m, navíc se třemi velkými kupami. Současné rybníčky vznikly při odběru zeminy v místech, kam se dalo zajet těžkou technikou. Původně byly biotopem zvlášť chráněných druhů živočichů (žáby, čolci), nyní jsou osídleny některými nepůvodními druhy (nutrie říční). Stabilní je zde poměrně silná populace kachny divoké, především v souvislosti s celoročním přikrmováním občany města.

Park Na Polabí (Sady Na Polabí)
Nový městský park se rozhodlo zřídit městské zastupitelstvo v roce 1893. Důvodem byly pouze drobné sady, které už nedostatečně sloužily občanům města k delším procházkám. Park byl dokončen roku 1910 a jeho celková výměra činí 3,78 ha. Promenádní páteřní cesta parkem poskytuje jedinečné pohledy do krajiny včetně soutoku Labe s Vltavou. Opticky tak přičleňuje krajinu k parku. Sortiment dřevin byl při založení parku mnohem vyšší než nyní. Některé druhy vyhynuly vlivem neodpovídajících podmínek, některé dřívějšími neodbornými řezy, které stromy výrazně poškodily a zhoršily jejich zdravotní stav. V posledních letech byl park postižen dvěma vichřicemi a mnoho stromů bylo závažně poškozeno i zcela zničeno.

Památné stromy

Vyhlídky (výhled na České středohoří, výhled na soutok Labe a Vltavy, Vrázova vyhlídka)

Další zajímavosti a historické fotografie na fb stránce Mělník – historie a současnost

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.