Přívoz jezdí i v září denně

Aktualizace: Přívoz ukončil provoz k 1. 10. 2018. Náhradní trasa místo mostu Josefa Straky pro veškerou dopravu včetně cyklistů (páteřní cyklostezky č. 7 a č. 2) a pěších vede přes nový most, od kruhového objezdu na Mělníku-Pšovce po silnici č. 16.

Vzhledem k tomu, že občané ve velké míře využívají přívoz, který je náhradou za rekonstruovaný most J. Straky, rozhodla rada města o tom, že i v září bude jezdit denně od 9.00 do 19.00 hodin stále zdarma. Původně se plánoval v září pouze víkendový provoz.