Od 1. 9. dojde na Mělníku k uzavření Řípské ulice, některých křižovatek a železničního přejezdu

1. září 2021 začne na Mělníku složitá dopravní situace. Kvůli stavbě II. etapy obchvatu města, kterou zahajuje Ředitelství silnic a dálnic, se začnou uzavírat některé křižovatky, silnice a přejezdy.

To se týká křižovatky ulic Chloumecká a Řípská (křižovatka u supermarketu Eva), která bude zcela uzavřena a nebude průjezdná. Objízdná trasa povede po Bezručově ulici. Z Chloumku potom povede objížďka ulicí Dobrovského. Železniční přejezd v Chloumecké ulici bude také zcela uzavřen. Přesto bude možné zajet automobilem do areálu haly Bios a k útulku pro opuštěná zvířata z Řípské ulice kolem plaveckého bazénu. Z toho důvodu bude jednosměrná část ulice Klášterní upravena značkami tak, že bude možné projet z obou směrů.

Tato etapa uzavírek skončí přibližně na přelomu listopadu a prosince letošního roku, kdy bude Řípská ulice znovu zprovozněna.

Město písemně požádalo o umístění značek zákaz vjezdu nákladních aut nad 12 tun. To bude platit na všech vjezdech do města a všude budou dodržování předpisů hlídat nejen strážníci Městské policie Mělník, ale i Policie ČR.

Největším stavebním prvkem II. etapy obchvatu bude přemostění železniční trati v blízkosti sportovní haly Bios, obchvat bude pokračovat směrem Na Průhon, kde se komunikace napojí na silnici I/9, což je stávající obchvat Mlazic směrem na Vehlovice. Touto dopravní změnou dojde především k vyřešení krizové situace na křižovatkách Na Malém Spořilově a křížení Bezručovy a Legionářů (u pizzerie Mex). Součástí plánované stavby je i kruhový objezd v křižovatce Chloumecká a Řípská u supermarketu Eva. Napojení na Chloumeckou od Chloumku bude ulicí Dobrovského na nově budovanou část obchvatu. Těmito úpravami dojde ke zrušení nebezpečného a komplikovaného přejezdu v Chloumecké (u supermarketu Eva), který zůstane otevřen pouze pro pěší.

Stavba bude výrazně ovlivňovat město až do konce roku 2022. Z toho důvodu byla pozastavena oprava mostu v Klášterní, aby nebyla doprava ještě více zatížena.

V souvislosti s touto uzavírkou se mění trasa a jízdní řády autobusové linky 747, která bude začínat u vlakového nádraží, pojede na autobusové nádraží, poté ulicí Kpt. Jaroše, Fibichovou a dále po své trase. Zastávky Koupaliště, Podolí, Zádušní a Tyršova nebudou obsluhovány vůbec.