Přívoz bude v provozu od června

Mělnický most Josefa Straky, přes který vedou cyklostezka i žlutá turistická trasa Mělník – Hořín bude uzavřen do října 2018 (i pro pěší a cyklisty).
Od června však bude v provozu přívoz, zájemci tedy budou mít možnost se přes řeku dopravit aniž by museli absolvovat cestu přes velmi frekventovaný nový most.
Slavnostní zahájení provozu přívozu by se mělo uskutečnit 2. června. Nástupní molo na mělnické straně bude u mostu J. Straky, cca 20 metrů po proudu, a na brozánecké straně v zátočině u odpočívadla na cyklostezce. Přívoz bude jezdit v červnu a září o víkendech a v červenci a srpnu denně. Plavidlo má kapacitu 12 osob a počítá se i s přepravou jízdních kol. Přívoz pojede na zavolání. Vzhledem k tomu, že město chápe přívoz jako náhradu za rekonstruovaný most J. Straky, jízdné bude pro občany zdarma.