Květnové svátky 2018

Vážení návštěvníci,
mělnické podzemí je pro Vás otevřeno i v oba květnové sváteční úterky, 1.  i 8. května.
Totéž platí i pro zámek Mělník, kostnici i vyhlídku z věže chrámu sv. Petra a Pavla.
Regionální muzeum Mělník je sice 1. května uzavřeno, za to ale pracovníci muzea v tento den slavnostně zahajují sezonu ve skalním obydlí ve Lhotce u Mělníka, které muzeum spravuje. 8. května bude mít muzeum pro veřejnost otevřeno.
Děkujeme, že mělnickým památkám zachováváte stálou přízeň.