Archiv autora: Pavla Zandlová

Sobotní prohlídky kostela sv. Ludmily

U příležitosti letošního významného svatoludmilského výročí bude pro veřejnost počínaje zítřkem (28. 8.) v sobotu otevřen kostel sv. Ludmily v ulici Pražská od 10.00 do 16.00. Sběratelům udělá radost možnost si na místě zakoupit magnet ze série Turistické magnetky a otisknout si pamětní razítko.
Kostel byl postaven na místě domu, který věnovala i s přilehlou zahradou roku 1583 měšťanka Ludmila Metelicová, vdova po prvním císařském rychtáři. Dárkyně původně chtěla postavit u kostela též špitál pro chudé lidi. Místo něho zde byl zřízen hřbitov. Nejstarší památkou v interiéru kostela je mramorový náhrobník z r. 1599. Dva oltáře s výjevy ze života sv. Ludmily tvoří spolu s kazatelnou z r. 1699 jednoduchou výzdobu kostela. Do dnešní podoby byl kostel opraven ve 20. stol. Pilíře vrat vchodu do parčíku za kostelem byly opatřeny replikami původních empírových váz s lebkami, připomínka bývalého hřbitova. V parčíku stojí dřevěná zvonice z počátku 20. století od architekta Antonína Wiehla. K místu, na němž kostel stojí, se váže legenda. Údajně zde přenocovala svatá kněžna Ludmila, manželka prvního historicky doloženého a prvního pokřtěného knížete Čechů Bořivoje, když jako křesťanka nebyla vpuštěna do tehdy ještě pohanského hradiště.

Mělnické podzemí 19. 7. mimo provoz

Vážení návštěvníci,
z technických důvodů je Mělnické podzemí se studnou 19. 7. mimo provoz. Na opravě se intenzivně pracuje, zprovoznění očekáváme 20. 7. v dopoledních hodinách.
Děkujeme za pochopení.

Tma v mělnickém podzemí během technické závady elektrického osvětlení.

 

Podzemí přivítalo návštěvníky

Veřejnosti se dnes otevřelo Mělnické podzemí se studnou. Zatím je nezbytné dodržovat bezpečnostní pravidla zahrnující ochranu dýchacích cest, bezpečné rozestupy, hygienické vložky do helmy či desinfekci rukou, také kapacita prohlídky je omezena na 10 osob.
Na zpřístupnění už jsme se moc těšili a první statečné návštěvníky jsme odměnili drobnou pozorností.

Mělnické podzemí otevře 25. 5.

Vážení návštěvníci,
s radostí oznamujeme, že od pondělí 25. 5. Vás přivítáme také v prostorách Mělnického podzemí, kde se podařilo přizpůsobit pravidla prohlídek pro veřejnost tak, aby vyhovovala současným náročným požadavkům na ochranu zdraví.

Návštěvní řád je proto nyní dočasně doplněn o následující opatření:
Maximální kapacita prohlídky je nyní omezena na 10 osob, může být ještě snížena podle složení účastníků prohlídky. Návštěvníci jsou povinní použít desinfekci rukou, po celou dobu prohlídky také ochranu dýchacích cest a jednorázovou hygienickou vložku do helmy (vložku návštěvníci obdrží při nákupu vstupenek) a dodržovat rozestupy 2 m (s výjimkou rodinných příslušníků v rámci skupiny).

Vstupné:

Plné vstupné 60 Kč
Senioři, studenti, děti od 6 let 35
Děti od 3 let 10 Kč
Dětem do 3 let není vstup povolen.

Prosíme o velmi důsledné dodržování všech pokynů průvodce a personálu TIC. Děkujeme za pochopení a prosíme o vzájemný respekt a vstřícnost.
Přestože je při prohlídkách potřeba dodržovat bezpečnostní opatření vycházející z nařízení vlády ČR, věříme, že si návštěvu užijete a odnesete si zajímavý zážitek z jedinečného místa.
Co také během prohlídky uvidíte, Vám přiblíží videoprohlídka, kterou jsme pro Vás připravili.

TIC uzavřeno v rámci prevence šíření koronaviru

Vážení návštěvníci,
rozhodnutím vlády ČR ze dne 13. 3. 2020 je od soboty 14. 3. 6.00 zakázána přítomnost veřejnosti v turistických centrech. Toto nařízení budeme samozřejmě respektovat a TIC Mělník (včetně Mělnického podzemí) bude až do odvolání uzavřeno.
O případných dalších změnách budeme včas informovat.
Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že nám zachováte přízeň a uvidíme se co nejdříve v čase pro turistický ruch příznivějším.

Letní park u MKD 29. 7. – 9. 8.

V rámci Mělnického kulturního léta 2019 na dětské i dospělé návštěvníky čeká letní park plný zábavy, relaxace, tvoření i vzdělávání. K posezení láká zelený trávník pod stromy i kavárna v originálních funkcionalistických prostorách Masarykova kulturního domu. Lektorované workshopy pro malé i velké v kreativním prostředí v parku před MKD nabídnou širokou paletu tvůrčích činností pod odborným vedením. Kapacita je omezena, informace na místě.

 

Léto se Čtendou

Prázdniny jsou tu a s nimi spousta malých cestovatelů objevujících krásy naší země.
V posledních třech letech bylo TIC Mělník jedním z partnerů letní dětské cestovatelské hry ČT Déčko, takže víme, že mají děti o účast v prázdninových soutěžích a plnění úkolů stále větší zájem. Letos jsme vybráni nebyli, soutěž České televize zavede tentokrát dětské návštěvníky zase do dalších krásných míst Česka. Přesto ti, kdo zavítají právě na Mělník, nepřijdou zkrátka, připravili jsme pro ně letní hru. Čeká tady na ně netopýr Čtenda, maskot Městské knihovny Mělník, a jeho velká prázdninová soutěž Léto se Čtendou.
Soutěžní archy jsou připravené v TIC Mělník. Při putování centrem historického města Mělníka můžete vidět ikonku Čtendy na čtyřech různých místech (včetně TIC). Pokud na místě nebo poblíž právě bude probíhat nějaký program pro děti, získáte zde razítko. Pokud bude zavřeno, najdete vždy u vstupu obrázek Čtendy s kódem, který opíšete do příslušného políčka v dolní části archu.
S nasbíranými razítky (nebo kódy) se pak vraťte do TIC pro odměnu.

Medvědí muzicírování 2019

Ani letos  nepřijdou příznivci Medvědího muzicírování o oblíbené koncerty v Beer baru Němý medvěd na nám. Míru.

28. 6. | Místa v síti / 5 dimenze
2. 8. | The Junk Food / Kung Fu Girlz / New/Old
23. 8. | nám. Míru | 7. Medvědí narozeniny: Povodí Ohře / The Oxx / Sorry holka

Řemeslo má pletené dno…

Kromě koncertů, divadelních představení či sportovních akcí patří k Mělnickému kulturnímu létu nerozlučně i zajímavé výstavy a řemeslné dílny. Letní výstava Košíkářství v podzámčí s ukázkami pro region tradičního košíkářského řemesla zve od července k návštěvě hned u mostu Josefa Straky („starý“ most). Mistr košíkář Petr Král, držitel ocenění Nositel tradice lidových řemesel, prokazuje svým uměním, že řemeslo má opravdu pletené dno.

Literární fond města Mělníka

Kde se berou knihy, které pro Vás máme v TIC Mělník v prodeji? Část nakupujeme od jednotlivých vydavatelství, velmi často jde ale o publikace, na jejichž vydání se podílí i město Mělník prostřednictvím svého Literárního fondu. Podpořit vydávání nových knih o Mělníku a okolí tak můžete jak právě  nákupem těchto publikací v TIC Mělník, tak i přímým finančním darem na účet Literárního fondu města Mělníka. Číslo účtu, kam mohou přispět jednotlivci i firmy a podnikatelé, je 6027802/0800.
Více o Literárním fondu píše předseda správní rady fondu a kronikář Mělníka Martin Klihavec v květnovém čísle měsíčníku Mělnická radnice.

Kokořínsko – Jak mluví skály

Nádherná, velmi obsáhlá publikace Jiřího Pillera a Jiřího Adamoviče Kokořínsko – jak mluví skály je ode dneška v prodeji v TIC Mělník.

Množství nádherných fotografií a spousta užitečných informací dělá z knihy praktického průvodce po neobyčejných skalních útvarech malebné chráněné krajinné oblasti. Především ale z celé knihy dýchá láska ke skalám, ke Kokořínsku a k přírodě samotné.

Pravidelná údržba podzemí 1. 11.

Z důvodu pravidelné údržby mělnického podzemí se dnes, ve čtvrtek 1. 11. 2018, nekonají pravidelné prohlídky pro veřejnost. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v následujících dnech v pravidelné časy prohlídek, denně v 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00.
Ostatní provoz Turistického informačního centra včetně předprodeje vstupenek probíhá i dnes v plném rozsahu.

Přívoz ukončil provoz k 1. říjnu

Přívoz nahrazující nepřístupný rekonstruovaný most Josefa Straky ukončil provoz k 1. 10. 2018. Náhradní trasa pro veškerou dopravu včetně cyklistů (páteřní cyklostezky č. 7 a č. 2) a pěších vede přes nový most po silnici č. 16. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména rodinám s dětmi, dopravní zátěž je zde značná, jedná se o hlavní přístupovou trasu na Mělník jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu.
Pro větší bezpečnost doporučujeme směrem od centra jet ulicí Legionářů až na křižovatu s ulicí Bezručovou a pokračovat pěšky po chodníku po levé straně mostu za svodidly vedle silnice. Za mostem lze sejít cestou navazující na silnici (na mapce bod 3) a dále pokračovat po silnici k napojení na cyklostezku (na mapce k bodu START). Vyhnete se kruhovým objezdům před mostem i za mostem.