Přívoz ukončil provoz k 1. říjnu

Přívoz nahrazující nepřístupný rekonstruovaný most Josefa Straky ukončil provoz k 1. 10. 2018. Náhradní trasa pro veškerou dopravu včetně cyklistů (páteřní cyklostezky č. 7 a č. 2) a pěších vede přes nový most po silnici č. 16. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména rodinám s dětmi, dopravní zátěž je zde značná, jedná se o hlavní přístupovou trasu na Mělník jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu.
Pro větší bezpečnost doporučujeme směrem od centra jet ulicí Legionářů až na křižovatu s ulicí Bezručovou a pokračovat pěšky po chodníku po levé straně mostu za svodidly vedle silnice. Za mostem lze sejít cestou navazující na silnici (na mapce bod 3) a dále pokračovat po silnici k napojení na cyklostezku (na mapce k bodu START). Vyhnete se kruhovým objezdům před mostem i za mostem.