Literární fond města Mělníka

Kde se berou knihy, které pro Vás máme v TIC Mělník v prodeji? Část nakupujeme od jednotlivých vydavatelství, velmi často jde ale o publikace, na jejichž vydání se podílí i město Mělník prostřednictvím svého Literárního fondu. Podpořit vydávání nových knih o Mělníku a okolí tak můžete jak právě  nákupem těchto publikací v TIC Mělník, tak i přímým finančním darem na účet Literárního fondu města Mělníka. Číslo účtu, kam mohou přispět jednotlivci i firmy a podnikatelé, je 6027802/0800.
Více o Literárním fondu píše předseda správní rady fondu a kronikář Mělníka Martin Klihavec v květnovém čísle měsíčníku Mělnická radnice.